Syarat & Peraturan “Booking”

  1. Duit tempahan ke atas website Malaya tidak akan dikembalikan sekiranya anda tidak lagi berminat untuk meneruskan tempahan
  2. Tempahan yang melebihi 3 bulan dan masih tidak ada jawapan untuk meneruskan tempahan website dikira tidak berminat dan wang tempahan tidak akan dikembalikan.
  3. Selepas tempahan dibuat, sila hubungi Website Malaya untuk pengesahan tempahan
  4. Pastikan anda bersetuju dengan syarat – syarat dan peraturan sebelum meneruskan tempahan
  5. Klik Link dibawah untuk ke portal billplz untuk membuat pembayaran online. Kami menerima semua transaksi perbankan online di Malaysia
  6. Pembayaran dibuat keatas (Capsule Advertising Sdn Bhd)
[ult_buttons btn_title=”Teruskan Ke Tempahan” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fbillplz.com%2Fwebsite-booking-fees|title:Teruskan%20ke%20pembayaran|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-large” btn_title_color=”#dd3333″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_shadow=”shd-bottom” btn_shadow_color=”#e5e5e5″ btn_shadow_size=”5″]